Xanax – obecné informace

Většina lidí se během svého života alespoň jednou setká s pocity úzkosti. Pokud ovšem pocity přetrvávají anebo dokonce stupňují například na otevřených prostranstvích nebo v blízkosti davů lidí, je třeba takový stav konzultovat s lékařem. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky tišící stavy úzkosti obsahující alprazolam, například koupit Xanax.

K čemu a jak se Xanax používá

Přípravek Xanax obsahuje léčivou látku alprazolam, který účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění a uklidnění).  Alprazolam má rychlý nástup a uleví od symptomů během prvního týdne užívání.

Aby bylo možné koupit Xanax, lékař by měl důkladně vyšetřit pacienta a vystavit recept.

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Xanax, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Dávka by se nikdy neměla snížit o více než 0,3 mg denně, abyste předešli abstinenčním příznakům. Zároveň je třeba dodržet maximální denní dávku – max. 4 mg denně.
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Přípravek není nutné užívat s jídlem. Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Možné nežádoucí účinky Xanaxu

Podobně jako všechny léky, může mít i Xanax nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léku. Během léčby přípravkem Xanax se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
ospalost a útlum (zejména na počátku léčby, postupně mizí)
snížení chuti k jídlu, zmatenost, deprese (přípravek neužívejte, pokud trpíte depresemi), ztráta orientace, porucha koordinace a pohybů rovnováhy
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Xanax, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Xanax, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické závislosti k těmto přípravkům.

Uchovávání Xanaxu a obsah balení

Uchovávejte vždy při teplotě do 25 °C a mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte Xanax po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Koupit Xanax můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
XANAX 0,5 mg: růžové (broskvové) eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně.
XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně.
XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem U94, a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny. Záleží na předepsaném dávkování ošetřujícím lékařem.

Kde koupit Xanax


Koupit Xanax v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek.