Lumigan – Obecné informace

Vaše oko obsahuje průzračnou vodovitou tekutinu, která vyživuje vnitřní části oka. Tato tekutina je stále odváděna z oka a je nahrazována novou. Jestliže tekutina nemůže dostatečně rychle odtékat, zvyšuje se tlak uvnitř oka. Pokud není tlak snižován, může se rozvinout v glaukom, a nakonec může dojít k poškození zraku. Tlak uvnitř oka je u zdravého člověka poměrně stabilní, změní se jen o několik málo bodů během dne. Řešením při zvýšeném nitroočním tlaku je koupit Lumigan.

Co je přípravek Lumigan, k čemu a jak se používá

Lumigan je přípravek určený ke snížení zvýšeného tlaku v oku a také se používá k léčbě glaukomu. Glaukom (lidově zelený zákal) je označení pro určitý typ poškození zraku, jehož podstatou je poškození očního nervu. Primárních příčin zvýšení nitroočního tlaku a vzniku glaukomu může být nepřeberně mnoho, od infekce přes poruchu regulace tvorby nitrooční tekutiny až po ucpání odtokových kanálků pro tuto tekutinu. V případě zvýšeného rizika tvorby glaukomu doporučujeme koupit Lumigan. Tento přípravek se může používat samostatně nebo s jinými očními kapkami nazývanými betablokátory, které také snižují tlak v oku. Koupit Lumigan a užívat jej se nedoporučuje osobám mladším 18 let. Doporučená dávka kapek Lumigan je vkápnutí jedné kapky denně do léčeného oka, vždy každý den večer před spaním. Pokud užíváte přípravek spolu s jiným očním lékem, počkejte mezi použitím Lumiganu a dalšího očního léku alespoň 5 minut. Abyste zabránili infekci, neměl by se hrot lahvičky při kapání dotknout oka nebo něčeho jiného. Jestliže kapka Vaše oko minula, opakujte postup znovu. Pro správnou funkci je třeba Lumigan používat denně. Pokud léčbu přerušíte, může se zvýšit váš nitrooční tlak, proto se před přerušením léčby poraďte se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého uživatele. Nežádoucí účinky a jejich četnost jsou uvedeny v tabulce:

Četnost

Nežádoucí účinky

Velmi časté

Delší řasy, zčervenání, svědění

Časté

Únava očí, pálení, bolest, citlivost

Méně časté

Oteklá víčka, záškuby, nevolnost, závratě

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Lumigan, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

Uchovávání Lumiganu a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Lumigan po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lumigan je bezbarvý čirý roztok očních. Koupit Lumigan můžete v balení obsahujícím 1 až 3 plastové lahvičky. Každá lahvička je naplněna přibližně z poloviny a obsahuje 3ml, 5ml anebo 7ml roztoku.

Kde koupit Lumigan
Koupit Lumigan v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Lumigan pouze přes zahraniční internetové obchody.