Viagra – Obecné informace

Pojmem erektilní dysfunkce (zkráceně ED) se označují u mužů přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Mužská erektilní dysfunkce je jednou nejčastějších poruch sexuálních funkcí.  Odhady uvádějí, že až polovina mužů, kteří překročili věk 40 let, trpí některým z jejích stupňů. S přibývajícími léty se počty ještě zvyšují. Řešením potíží s erektilní disfunkcí je koupit Viagru.

Co je přípravek Viagra, k čemu a jak se používá

Viagra, s účinnou látkou sildenafil, je lék, který se používá k léčbě erektilní disfunkce u mužů. K dosažení účinku sildenafilu je ovšem nezbytné sexuální. Jeho účinek spočívá v tom, že inhibuje fosfodiesterázu, jež by jinak rozkládala cyklický GMP. Cyklický GMP (guaninový nukleotid) následně může stimulovat účinek oxidu dusnatého (NO), látky, která je schopná vyvolat erekci. Při potížích s erekcí, doporučujeme koupit Viagru.

Koupit Viagru a užívat ji se doporučuje pouze pacientům s ED. Obvykle je doporučeno užití dávky 50 mg před předpokládanou sexuální aktivitou (ideálně hodinu předem). V případě užití společně s jídlem může být nástup účinku opožděn. Maximální četnost je užití jednou denně. U starších mužů, pacientů s diabetem, poruchou ledvin nebo poruchou jater není nutná úprava dávky, doporučuje se ovšem začít na dávce 25mg. Viagru se nedoporučuje užívat každodenně. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální doporučená dávka je 100 mg.

Možné nežádoucí účinky

Stejně jako všechny léčivé přípravky, mohou se i po užití Viagry objevit některé nežádoucí účinky. Během testování bylo zjištěno, že alkohol nebo složení potravy nemá vliv na účinky Viagry. Lék zároveň není určen pro použití u žen a má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Nežádoucí účinky a jejich četnost jsou uvedeny v tabulce:

Četnost

Nežádoucí účinky

Velmi časté

Bolest hlavy, bolest zad, bolest svalů

Časté

Závratě, rozmazané vidění, bolest končetin, prodloužená erekce

Méně časté

Fotofobie, hypertenze, vyrážka, bolest na hrudi, únava, nával horka

Vzácné

Otok víček, krvácení z penisu, hluchota

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Viagru, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

V případě užití větší dávky Viagry, než je 200 mg nedochází ke zvýšení účinnosti léku, ale ke zvýšení závažnosti vedlejších účinků. V případě požití vyšší dávky kontaktujte neprodleně lékaře.

Uchovávání Viagry a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Viagru po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Koupit Viagru můžete ve 3 různých balení s obsahem účinné látky 25 mg, 50 mg a 100 mg. V krabičce jsou vždy 2, 4, 8, 12 nebo 24 modrých, kosočtvercových tablet.

Kde
koupit Viagru

Koupit Viagru v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Viagru pouze přes zahraniční internetové obchody.