Adipex – Obecné informace

Téměř polovina lidské populace trpí nadváhou. Nadváha zvyšuje riziko vzniku cukrovky, onemocnění srdce a cév. Je prokázáno, že hlavním viníkem nadváhy je zvýšená koncentrace tuku ve stravě. Zároveň ke snížení tělesné hmotnosti může dojít tehdy, je-li omezen příjem takové potravy a soustavně jsou dodržována dietní pravidla. Řešením této situace je koupit Adipex. Adipex, s účinnou látkou fentermin, je lék, který se používá k léčbě obezity.

Co je přípravek Adipex, k čemu a jak se používá

Adipex retard je přípravek, který tlumí nadměrnou chuť k jídlu. Potlačuje pocit hladu, a tím usnadňuje udržování dietních omezení a pokles tělesné hmotnosti.
Léčivá látka fentermin je vázána ve formě polystyrensulfonátu, ze kterého se postupně v těle uvolňuje. Pomalé uvolňování léčivé látky má za následek nepřerušovaný anorektický účinek trvající nejméně 8 hodin. Adipex retard je určen k podpůrné léčbě při dietě u pacientů s obezitou a body mass indexem (BMI) 30 a vyšším, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti. Pro podporu při hubnutí a snížení BMI
doporučujeme koupit Adipex.

Obvykle se užívá 1 tobolka denně při snídani. Tobolky se užívají nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Ve výjimečných případech může lékař dávku zvýšit na 2 tobolky denně. Přípravek se neužívá večer, protože léčivá látka může způsobit nervozitu a nespavost. Léčba by neměla trvat déle než 3 měsíce. Koupit Adipex, se doporučuje pacientům s BMI > 30kg/m2. Současně s užíváním Adipexu retard je třeba dodržovat podle doporučení lékaře dietní režim a zvýšit tělesnou aktivitu.

Možné nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit závratě, bolesti hlavy, nespavost, nervozita, popudlivost, sucho v ústech, poruchy chuti, zvracení, zácpa nebo průjem. Při užívání delším než 3 měsíce je možný vznik srdečních onemocnění a lékové závislosti.

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Adipex, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. U některých nemocných, kteří byli léčeni přípravky potlačujícími chuť k jídlu, byl ve výjimečných případech zaznamenán vznik plicní hypertenze. Pokud se u Vás objeví jakékoliv dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře.

Uchovávání Adipexu a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Adipex po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Koupit Adipex můžete v balení po 30 nebo 100 měkkých tobolkách. Tobolky jsou baleny ve žlutých blistrech.

Kde
koupit Adipex

Koupit Adipex v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Adipex pouze přes internetové obchody.