Herpesin – Obecné informace

Téměř každý člověk se v životě setkal s projevy oparu (ať už u sebe nebo ve svém okolí). Jednoduchý opar neboli herpes je skupina infekčních onemocnění kůže a sliznic. Způsobuje je herpes simplex virus. U většiny lidí se po první infekci vytvoří dostatečná imunitní obrana. Je však stále velké množství lidí, u kterých se onemocnění opakuje, nejčastěji na rtech. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky tišící projevy oparu, například koupit Herpesin.

Co je Herpesin, k čemu a jak se používá

Léčivou látkou přípravku Herpesin je aciklovir. Aciklovir je protivirová látka, která je vysoce účinná zvláště proti virům způsobujícím opary, pásový opar, genitální opar a virům vyvolávajícím plané neštovice. Užívá se k léčbě kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem herpes simplex, jako prevence opakovaných infekcí, léčba pacientů s výrazným snížením imunitní reakce, zvláště s pokročilým AIDS onemocněním nebo u pacientů po transplantaci kostní dřeně. Pokud pacient trpí nepříjemnými projevy herpesvirů, je vhodné situaci konzultovat s lékařem koupit Herpesin.

Léčba by měla být zahájena co nejdříve. U infekcí virem herpes simplex se podává 200 mg přípravku HERPESIN pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech s vynecháním jedné noční dávky. Při preventivním užívání se užívá po 12 hodinách 1 tableta. Koupit Herpesin a užívat jej se doporučuje pacientům po konzultaci s lékařem. V případě tablet se tablety užívají celé, nerozkousané a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. V případě krému mažte postižené místo 5x denně po 4 hodinách. V nanášení pokračujte ještě alespoň 3 dny po vyhojení oparu.

Možné nežádoucí účinky Herpesinu

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Herpesin nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého. Nežádoucí účinky a jejich četnost jsou uvedeny v tabulce:

Četnost

Nežádoucí účinky

Časté

Průjem, zvracení, únava, bolest hlavy

Velmi časté

Suchost kůže, svědění, kopřivka

Vzácné

Erytém, otok rtů, dušnost

Velmi vzácné

Neklid, zmatenost, halucinace

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Herpesin, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

Výše zmíněné příznaky jsou obecně vratné (reverzibilní) a obvykle jsou hlášeny u pacientů s poruchou funkcí ledvin, nebo s jinými faktory.

V případě užití větší dávky Herpesinu, než je denní dávka, kontaktujte neprodleně lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání Herpesinu a obsah jeho balení

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu, chraňte před vlhkostí, mimo dosah dětí. Nepoužívejte Herpesin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Koupit Herpesin můžete několika lékových formách. Dá se koupit jako fialové tablety s obsahem 200mg a 400 mg. Jsou baleny v blistrech po 5 kusech. Dále jej můžete koupit jako krém ve velikosti 5 g anebo 2 g.

Kde
koupit Herpesin

Koupit Herpesin v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Herpesin pouze přes zahraniční internetové obchody.