Lexaurin – Obecné informace

Úzkost je velmi často spojena s nedostatečným sebevědomím, dlouhodobým stresem, nečekaným traumatem, fobiemi, starostmi a stavy úzkosti. Krátkodobým řešením takových situací je koupit Lexaurin.

Co je přípravek Lexaurin, k čemu a jak se používá

Přípravek Lexaurin je určen ke krátkodobé léčbě závažných stavů úzkosti, včetně stavů úzkosti souvisejících s různým onemocněním či poruchou. Přípravek Lexaurin je také určen jako doplňková léčba abstinenčních příznaků u alkoholizmu. Léčba je symptomatická. Lexaurin tedy pomáhá léčit symptomy, ale neřeší příčinu. Pokud se jedná o náhlé a silné projevy úzkosti doporučujeme koupit Lexaurin.

Doporučená dávka Lexaurinu je 1,5 mg – 3 mg dvakrát až třikrát denně při domácí léčbě. Lexaurin se doporučuje užívat spolu s dostatečným množstvím vody těsně před nebo během hlavního jídla. Po dobu užívání přípravku nesmí pacient konzumovat alkohol. Léčba by neměla trvat déle než 3 měsíce.  Koupit Lexaurin a užívat jej delší dobu se nedoporučuje. Zároveň není doporučeno lék přestat brát nárazově, ale postupně snižovat dávku, aby se předešlo abstinenčním příznakům.


Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Možné nežádoucí účinky jsou: Přecitlivělost, šok způsobený reakcí z přecitlivělosti, otok obličeje a hrdla, zmatenost, emoční porucha, porucha libida, léková závislost, zneužívání léku, abstinenční syndrom, deprese, neklid, porucha paměti (problémy se zapamatováním nových věcí), ospalost, bolest hlavy, závrať, snížená bdělost, potíže s kontrolou pohybů, dvojité vidění. Lexaurin ovlivňuje schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Lexaurin, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

V případě užití větší dávky Lexaurinu, než je denní, anebo požití osobou mladší 18 let, kontaktujte neprodleně lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání Lexaurinu a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu a původním blistru, aby byl přípravek Lexaurin chráněn před vlhkostí a vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Lexaurin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Koupit Lexaurin můžete ve 2 různých baleních.
Lexaurin 1,5 mg obsahuje 28 nebo 30 bílých tablet
, na obou stranách vypouklých, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.
Lexaurin 3 mg obsahuje 28 nebo30 narůžovělých vypouklých tablet.

Kde
koupit Lexaurin

Koupit Lexaurin v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Lexaurin pouze přes zahraniční internetové obchody.