Tramal – obecné informace

Bolest je subjektivní nepříjemný pocit zprostředkovaný nervovým systémem a mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním poškozením tkáně. Bolest je nejčastějším důvodem, který pacienta nutí vyhledat lékařské ošetření.
V takovém případě je obvykle třeba kromě léčby doplnit proces analgetiky (léky tlumící bolest) například
koupit Tramal.

K čemu a jak se Tramal užívá

Tramadol, je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku. Přípravek Tramal se používá k léčbě středně silné až silné bolesti. Aby bylo možné si koupit Tramal, mělo by nejprve dojít k důkladnému zhodnocení stupně bolesti pacienta ošetřujícím lékařem. Užívá-li se přípravek dlouhodobě, může jeho účinek slábnout a může být potřebné zvyšování dávek. Přípravek není vhodný pro děti mladší 12 let. Pokud jste obdrželi od lékaře doporučení koupit Tramal, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění
bolesti by se vždy měla použít co nejnižší možná dávka přípravku. Neužívejte více než 8 tvrdých tobolek denně, pokud lékař nedoporučí jinak. Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu předčasně, nejspíše se opět objeví bolest.

Možné nežádoucí účinky léku Tramal


Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i Tramal nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého uživatele Tramalu. Během používání Tramalu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: Závratě, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech a nadměrné pocení. Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení užívat analgetika a koupit Tramal, seznamte se s možnými vedlejšími účinky. V tomto případě není doporučeno řídit motorová vozidla. Pokud Vám lékař doporučil koupit Tramal, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku. Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať, otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes. Při dlouhodobém užívání může dojít k závislosti.

Uchovávání Tramalu a obsah balení

Uchovávejte vždy při teplotě do 25 °C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Tramal po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a nepoužité léčivo nevyhazujte do odpadu nebo odpadních vod.

Tramal je dostupný v několika lékových formách: Tablety, tobolky, ampule pro injekce, kapky. V české republice je možné koupit Tramal ve formě tobolek 50mg – tvrdé želatinové tobolky, víčko zelené, spodní část světle žlutá, uvnitř bílý až nažloutlý prášek.
Tobolky lze zakoupit v blistrech po 10 nebo 20 kusech.

Kde koupit Tramal


Koupit Tramal v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupné analgetikum díky možnosti závislosti.