Alli – Obecné informace

Téměř polovina lidské populace trpí nadváhou. Nadváha zvyšuje riziko vzniku cukrovky, onemocnění srdce a cév. Je prokázáno, že hlavním viníkem nadváhy je zvýšená koncentrace tuku ve stravě. Jídlo bez „špatných“ tuků však není, oproti jídlům s nezdravými tuky, moc chutné. Řešením této situace je koupit Alli. Alli, s účinnou látkou orlistat, je lék, který se používá k léčbě obezity. V trávicím systému zabraňuje trávení asi jedné třetiny tuků, které jste přijali spolu s potravou.

Co je přípravek Alli, k čemu a jak se používá

Přípravek Alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti u lidí, kteří mají nadváhu a kteří mají index tělesné hmotnosti (BMI) rovný nebo vyšší než 28.

Léčivá látka orlistat se zaměřuje na tuk ve vašem trávicím systému. Tento tuk se z těla vyloučí spolu se stolicí. Společně s dietou se sníženým obsahem kalorií a nízkým obsahem tuků doporučujeme koupit Alli. Orlistat je nasycený derivát lipstatinu, silný přírodní inhibitor pankreatické lipázy izolované z bakterie Streptomyces toxytricini.

Doporučená dávka Alli je jedna 60 mg tobolka užívaná perorálně (vnitřně) 3x denně. Tobolky doporučujeme užívat spolu s dostatečným množstvím vody těsně před nebo během hlavního jídla. Během 24 hodin byste neměli užít více než 3 tobolky, aby nedošlo k předávkování léčivou látkou. Léčba by neměla trvat déle než 6 měsíců.  Koupit Alli a užívat jej se doporučuje pacientům s BMI > 28kg/m2. Pokud se po 12 týdnech nesníží hmotnost alespoň o 5 % ve srovnání s původní hmotností, doporučuje se léčbu ukončit.
Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí reakce na orlistat mají převážně gastrointestinální charakter a souvisejí s farmakologickým účinkem zabraňujícím absorpci tuků přijatých v potravě.
Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře.

Nežádoucí účinky a jejich četnost jsou uvedeny v tabulce:

Četnost

Nežádoucí účinky

Časté

Úzkost

Velmi časté

Olejovité špinění, plynatost

Časté

Bolest břicha, častější defekace

Výjimečně

Puchýřovitá vyrážka

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Alli, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

V případě užití větší dávky Alli, než je denní dávka, anebo požití osobou mladší 18 let, kontaktujte neprodleně lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání Alli a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu, aby byl přípravek Alli chráněn před vlhkostí a vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Alli po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Koupit Alli můžete v balení 84 tobolek v lahvičce obsahující také dvě zatavené nádobky se silikagelem. Tobolky přípravku Alli mají tyrkysovou vrchní a spodní část s tmavě modrým proužkem uprostřed.

Kde
koupit Alli

Koupit Alli v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Alli pouze přes zahraniční internetové obchody.