Cialis – Obecné informace

Mužská erektilní dysfunkce je jednou nejčastějších poruch sexuálních funkcí. Pojmem erektilní dysfunkce (zkráceně ED) se označují u mužů přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Odhady uvádějí, že některým z jejích stupňů trpí až polovina všech mužů po překročení čtyřicátého roku věku. S přibývajícími léty se počty ještě zvyšují. Řešením potíží s erektilní disfunkcí (ne však impotencí) je koupit Cialis.

Co je přípravek Cialis, k čemu a jak se používá

Cialis, s účinnou látkou tadalafilum, je lék, který se používá k léčbě erektilní disfunkce u mužů. K dosažení účinku tadalafilu je ovšem nezbytné sexuální dráždění. Významnou výhodou Cialisu je poměrně rychlý nástup účinku (efekt se obvykle dostaví do 20 minut) a délka trvání terapeutického účinku je až 36 hodin. To dává pacientovi příležitost si užívat milostný život bez ohledu na čas působení léčiva. Při potížích s erekcí, kdy si muž nechce brát lék přímo přes pohlavním stykem, doporučujeme koupit Cialis.

Koupit Cialis a užívat jej se doporučuje pouze pacientům s ED. Obvykle je doporučeno užití dávky 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Maximální četnost je užití jednou denně. U starších mužů, pacientů s diabetem, poruchou ledvin nebo poruchou jater není nutná úprava dávky. Cialis se nedoporučuje užívat každodenně. Výjimkou jsou muži, kteří předpokládají sexuální aktivitu alespoň 2x týdně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta.

Možné nežádoucí účinky

Stejně jako všechny léčivé přípravky, mohou se i po užití Cialis objevit nežádoucí účinky. Během testování bylo zjištěno, že alkohol nebo složení potravy nemá vliv na účinky Cialis. Lék zároveň není určen pro použití u žen a má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Nežádoucí účinky a jejich četnost jsou uvedeny v tabulce:

Četnost

Nežádoucí účinky

Velmi časté

Bolest hlavy, bolest zad, bolest svalů

Časté

Závratě, rozmazané vidění, bolest končetin, prodloužená erekce

Méně časté

Tachykardie, hypertenze, vyrážka, bolest na hrudi, únava

Vzácné

Otok víček, krvácení z penisu

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Cialis, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

Uchovávání přípravku Cialis a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Cialis po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce (standardně 3 roky).
Koupit Cialis můžete v balení po 14, 28 a 84 potahovaných tabletách. Tablety jsou světle žluté, mandlového tvaru s obsahem 10mg nebo 20mg účinné látky.

Kde
koupit Cialis

Koupit Cialis v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Cialis pouze přes zahraniční internetové obchody.