Diazepam – Obecné informace

Většina lidí se během svého života setká s pocity úzkosti, strachu, napětí a neklidu. Příčinu úzkosti, která často spočívá v nahromaděných problémech nebo neschopnosti zvládat stresové situace, však neřeší. Úzkost je nepříjemný emoční stav, který mívá mnoho tělesných projevů – svírání na hrudníku, bušení srdce, červenání, třes rukou nebo hlasu, zrychlený dech nebo zažívací potíže. Pokud se takové situace stanou nezvladatelnými, je třeba takový stav konzultovat s lékařem. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky tišící stavy úzkosti, například koupit Diazepam.

Co je Diazepam, k čemu a jak se používá

Diazepam patří do skupiny léků benzodiazepiny. Ty se používají jako sedativa, léky proti úzkosti a léky pro kontrolu křečí nebo pro relaxaci napjatých svalů (epilepsie). Pokud pacient trpí nepříjemnými stavy úzkosti, je vhodné situaci konzultovat s lékařem a případně koupit Diazepam.

Léčba by měla být zahájena s nejnižší doporučenou dávkou a v případě potřeby má být upravena dávka nebo četnost dávek, aby nedošlo ke kumulaci léčiva a předávkování. Léčba by měla být co nejkratší, kvůli vzniku závislosti.  Koupit Diazepam a užívat jej se doporučuje pacientům po konzultaci s lékařem. Běžně se podává denní dávka v rozmezí 5 – 15 mg podle povahy a závažnosti onemocnění. Přesné dávkování závisí na lékové formě. V případě tablet se tablety užívají celé, nerozkousané a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí reakce na Diazepam se vyskytují asi u 8 % pacientů. Následující nežádoucí účinky se vyskytují při zahájení terapie a při opakovaném podávání přípravku obvykle vymizí: denní ospalost, emoční chudost, snížená bdělost, zmatenost, únava, bolest hlavy, závrať, svalová slabost, ataxie a diplopie. Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře. Nežádoucí účinky a jejich četnost jsou uvedeny v tabulce:

Četnost

Nežádoucí účinky

Časté

Poruchy pozornosti, únava, ospalost

Velmi časté

Amnézie (je třeba dost spánku), nevolnost

Vzácné

Agrese, halucinace

Velmi vzácné

Porucha libida, žloutenka

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Diazepam, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

V případě užití větší dávky Diazepamu, než je denní, kontaktujte neprodleně lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání Diazepamu a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu, mimo dosah dětí. Nepoužívejte Diazepam po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Koupit Diazepam můžete několika lékových formách. Dá se koupit jako různě barevné tablety (barva závisí na obsahu účinné látky v mg). Dále jej můžete koupit jako roztok pro injekční podání, rektální roztok a čípky.

Kde
koupit Diazepam

Koupit Diazepam v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu je možné koupit Diazepam pouze přes zahraniční internetové obchody.