Subutex – Obecné informace

Subutex se používá k substituční léčbě lidí závislých na opioidech (heroin, morfin, opium, kodein, brown). Mohou jej užívat i lidé, kteří dosud brali methadon. Subutex obsahuje účinnou látku buprenorfin, což je také opioid, který ale není tak silně návykový, jako jiné opiáty. Díky jeho pomoci se člověk přenese k snesitelné abstinenci. Subutex lze užívat i v těhotenství, proto je dobrý řešením koupit Subutex, pokud nastávající matka trpí abstinenčními příznaky.

Co je přípravek Subutex, k čemu a jak se používá

Subutex je lék užívaný při závislosti na opioidech. Je částí medicínského, sociálního a psychologického léčebného programu u pacientů se závislostí na opioidních (narkotických) léčivech. Léčba přípravkem Subutex, sublingvální tablety, je určena pro dospělé a dospívající od 15 let a je dobrovolná. Lékaři mohou doporučit koupit Subutex k léčbě abstinenčních příznaků zvláště u těhotných žen.

Doporučená dávka Subutexu jsou 2 tablety denně. Jediným účinným způsobem podání přípravku je rozpuštění tablety pod jazykem. Tabletu držte pod jazykem, dokud se nerozpustí. Tablety určitě nepolykejte. Po průchodu trávící soustavou se účinná látka rozštěpí a není účinná. Koupit Subutex a užívat jej se doporučuje pacientům, kteří trpí závislostí na opioidech. Subutex je možné užívat od 15 let, užívání ovšem vždy ohlaste ošetřujícímu lékaři. Subutex neužívejte, pokud již užíváte Metadon, antidepresiva, léky na vysoký tlak anebo jiné opiáty.

Možné nežádoucí účinky Subutexu

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i Subutex nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého uživatele.
Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře.

Nežádoucí účinky a jejich četnost jsou uvedeny v tabulce:

Četnost

Nežádoucí účinky

Časté

Zácpa, nevolnost, zvracení, únava

Vzácné

Halucinace, respirační nedostatečnost

Velmi vzácné

Vyrážka, otok obličeje a krku

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení koupit Subutex, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

V případě užití větší dávky Subutexu, než je denní, anebo požití osobou mladší 15 let, kontaktujte neprodleně lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání Subutexu a obsah balení

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v uzavřeném obalu, aby byl přípravek Subutex chráněn před vlhkostí i kyslíkem a vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Subutex po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Koupit Subutex můžete ve 2 různých baleních po 7 tabletách s obsahem 2mg nebo 8mg účinné látky buprenorfinu. Subutex jsou bílé, oválné, sublingvální tablety (rozpouští se pod jazykem). Tablety nemají dělící rýhu, mají na sobě však značku b nebo B8.

Kde
koupit Subutex

Koupit Subutex v České republice aktuálně není možné bez lékařského předpisu. Subutex je také dostupný v centrech pro pomoc s drogovou závislostí, obdobně jako Metadon.